KittiamponSomboonsod_CEWA

5 เบญจภาคี ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การศึกษา
FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
The Titans Of Technical Analysis
ในยุคแรกของซื้อขายในตลาด ผู้คนให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน ข่าววงใน ตัวเลขเศรฐกิจ การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกมองว่า เป็นเรื่องเหลวไหลใช้งานไม่ได้จริง แต่กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าหลักการเหล่านี้ใช้งานได้จริง เป็นเหตุเป็นผล เชื่อถือได้ ต่อไปนี้เป็นบุคคลในยุคบุกเบิกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการเทคนิคอล เทคนิคของพวกท่านเหล่านี้ได้รับการศึกษาต่อยอด มาจนถึงปัจจุบัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ