OANDA:GBPNZD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนเข้าชม 59
1
GBPNZD ราคาปรับตัวลงมาเรื่อยๆ ในกรอบ ถ้าราคายังไม่หลุด low เก่า อาจจะปรับตัวขึ้นทำฮาร์โมนิคแพทเทิร์น Bat ให้เห็นได้ และถ้าสังเกตอีกทีการปรับตัวลงของราคาในกรอบสามารถมองเป็น Three Drive ได้ด้วย