OANDA:GBPNZD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนเข้าชม 19
1
ตอนนี้เทรนหลักเป็นเทรนขาลง หลุดเทรนรองเมื่อไหร่ก็จะลงมาแถวกรอบล่าง