Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

GBPJPY Pennant ใกล้ระเบิดออก

เพิ่มขึ้น
FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
GBPJPY
รูปแบบราคา Pennant บีบแคบลง
Bollinger Bands บีบอัดแรง
ในสัปดาห์นี้น่ามีการระเบิดออก
ได้ทั้งสองทางแต่ฝั่ง Long
น่าจะได้เปรียบ
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำและที่ปรึกษาการลงทุน

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ