FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ตามน้ำ ...
ออเดอร์ถูกยกเลิก: ราคาไม่ลงมาตามน้ำ Sell stop ไม่ active

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ