FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ราคาอยู่ต่ำแล้ว ดูในโซน h4
ถ้าเบรคขึ้นไปก่อนก็บาย
ถ้าลงมารับก็บาย
ยังไงก็บาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ