Purich

#GBPJPY เนื่องจากสกุลเงินปอนด์มีการดีดตัวขึ้น

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
จำนวนเข้าชม 37
1
โดยสิ่งที่น่าจับตามองในวันนี้ของคู่สกุลเงินปอนด์ก็คือ #GBPJPY เนื่องจากสกุลเงินปอนด์มีการดีดตัวขึ้นแต่สวนทางกับตลาดหุ้น Nikkei จึงอาจจะทำให้มีความผันผวนมากถึงแม้ว่าในทิศทางระยะสั้นเป็นทิศทางขาขึ้นก็ตามซึ่งถ้าสามารถขึ้นไปได้อาจจะไม่ถึง 0.42% หรือ 146.58 ซึ่งเป็นระยะทางเดิม

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่