Purich

#GBPJPY ไม่ตอนนี้ยังอยู่มุมมองในทิศทางขาลง

ลดลง
FOREXCOM:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
จำนวนเข้าชม 24
0
#GBPJPY ไม่ตอนนี้ยังอยู่มุมมองในทิศทางขาลงเนื่องจากนักลงทุนอาจจะยังมองถึงปัญหาที่เกิดจากการออกจากสาภาพยุโรปใครถือหน้า sell อาจจะเพิ่มออร์เดอร์ที่ 144.632 และเก็บกำไรที่ 143.397 หรือ 1.01% แต่ควรเตรียมตัดขาดทุนที่ 0.64% หรือ 145.800 ติดตามเหตุการณ์ในสภาของอังกฤษในวันนี้ด้วย

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่