FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
GBPJPY ราคาที่ TF:1D ราคาได้ยืนระยะเหนือ EMA200 มาสักพัก
เล่นสั้นเข้า BUY เมื่อราคาผ่าน HIGH เดิม รอสัญญาณยืนยันการเข้าซื้อที่ 4H
R:R = 1:2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ