theoris

ซื้อ GBPJPY

เพิ่มขึ้น
FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
สั้น สวน ...
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: จบเร็ว ...
ความคิดเห็น: จังหวะนี้เข้าใหม่ได้ แต่ไม่อยากถือหลายตัวเกินไป
เพราะเข้า EU ไปแทน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ