PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw GBPJYP TF 3H Forecast #forexsignals

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
GBPJPY กำลังขึ้น Segment ที่ห้า แนวต้าน 156.752 / 157.712 / 158.845 / 159.546


31 ธันวาคม 2564


29 มกราคม 2565

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ