Yanawut

GBPJPY , Final Corrective Wave

เพิ่มขึ้น
FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
จำนวนเข้าชม 150
5
ราคาของ GBPJPY ได้ทำการ formation เป็น triangle ซึ่งได้ตอนนี้น่าจะจบ wave E มีความเป็นไปได้ที่ราคาสูงขึ้นเพื่อทำ wave 5 ที่บริเวณ 143
ความคิดเห็น: Trading Opportunity
BUY @ 140.745
SL @ 139.500
TP @ 143.000