UNRPP

GBP/JPY ใกล้จบ correction

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
คิดว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเวฟ B ครับ
แล้วจะขึ้น C
เป้าตามนี้
หลังจากนี้ G คงเทลงมายาวครับ เป้าข้างล่างอันแรกคือ 123.xxx ครับ
คอยติดตามกันเป็นระยะครับ

*หากต้องการรับทุกการอัพเดท กดปุุ่มติดตามครับ
ความคิดเห็น: อาจจะได้เวลาบินขึ้นแล้ว
ความคิดเห็น: พอ break ลง
ความน่าจะเป็นกลายเป็นแบบนี้ อาจเป็นไปได้ ว่า correction จบแล้ว
ความคิดเห็น:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ