FX:GBPCHF   ปอนด์อังกฤษ / ฟรังก์สวิส
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคอล ไม่มีการชี้ชวนให้เกิดการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยง
ศึกษาและทำความเข้าใจกับความเสี่ยงจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีเสียหายจากการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ