FX:GBPCHF   ปอนด์อังกฤษ / ฟรังก์สวิส
ยังอยู่กับภาพของ Inverted Head and Shoulder มองว่าราคาจะขึ้นต่อ SL TP ตั้งตามภาพประกอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ