FX:GBPCAD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
ราคาอยู่ในโซนที่ต่ำ
แต่จังหวะนี้ให้รอก่อน
ถ้าผ่านโซน H1 บนไปได้ก็บายตาม ถ้าไม่ผ่านก็ Sell ลงมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ