anurak

อีเลียตคอเรคชั่นเวฟ

FX:GBPCAD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
ในกรอบกราฟ D1 ได้ทำคลื่นครบ 5 คลื่นแล้ว ต่อไปก็จะทำคลื่่น อีเลียตคอเรคชั่นเวฟ (ABC)
เป้าหมายอยู่ที่ ค่า ฟิโบ 61.8 แค่แนวทางการเทรดนะครับ นำไปวิเคราะห์ดูได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ