FX:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำนวนเข้าชม 91
2
ยังอยู่กับภาพเดิมของ Double Bottom มองว่าการร่วงลงมาครั้งนี้เป็นเพียงการลงมาทดสอบเพื่อขึ้นต่อ SL TP ยังคงอยู่ที่เดิม

ความคิดเห็น