Purich

GBP/AUD: เริ่มทะลุทิศทางขาขึ้นในระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
GBP/AUD: เริ่มทะลุทิศทางขาขึ้นในระยะสั้น

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

สกุลเงินปอนด์และสกุลเงินออสเตรเลียในช่วงนี้ยังอยู่ในทิศทางที่ยังมีความผันผวนจากเหตุการณ์นอกตาราง ที่ทำให้ทั้งสองสกุลเงินมีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกจากสหภาพยุโรปหรือแม้กระทั่งในส่วนของการผันผวนเกี่ยวกับการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ทำให้สกุลเงินออสเตรเลียมีความผันผวนดังนั้นในส่วนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่อาจจะมีความผันผวนมากจึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงในตอนนี้ยังอยู่ในแนวรับที่สำคัญที่สุดก็คือ 1.76278 และถ้าสามารถยืนต่ำกว่าในแนวรับที่สำคัญนี้และร่วงลงควรติดตามในแนวรับสองแนวรับสุดท้ายก็คือ 1.75637 และ 1.75069 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญสองแนวรับสุดท้าย

ถ้ามีการดีดตัวขึ้นควรติดตามในแนวต้านแรกก็คือ 1.77144 และแนวต้านที่สองก็คือ 1.77405 อย่างไรก็ตามถ้าสามารถยืนเหนือสองแนวต้านนี้ได้ควรติดตามใน แนวต้านที่สามและที่สี่ก็คือ 1.77847 และ 1.78115 ซึ่งเป็นสองแนวตั้งสุดท้ายที่จะต้องติดตามในรอบนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ:

ในอาทิตย์นี้ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในส่วนของสกุลเงินปอนด์ก็คือการโหวตในการออกจากสหภาพยุโรปของจิตที่ยังดูเหมือนมีทิศทางที่ยังจะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการโบสถ์ออกจากสหภาพยุโรปในช่วงวันสองวันนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของวันสองวันนี้ยังมีมุมมองและทิศทางที่ยังคงเป็นประเด็นของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ยังจะต้องคอยติดตามว่าจะมีการเจรจาหรือไม่

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ