AnubanTrader

GBPAUD จะไปต่อหรือพอเเค่นี้!!!!

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เนื่องจากมีการปรับตัวของฐานค่าเงินสูงขึ้น อาจจะส่งผลให้ ค่าเงิน GBP เทียบค่าเงิน AUD มีการปรับตัวไปสู่เเนวโน้มขาขึ้นได้++!!
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ