FX:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคา Sideway มาเกือบประมาณ 1 เดือน
หากมองภาพ Day โดยก่อนหน้านี้ราคาได้ลงไปติดแนวรับจากนั้นราคากลับขึ้นมาจากแนวรับจากนั้นมีการยกฐานขึ้น อาจมองเป็นโอกาสกลับตัว
ส่วนตัวมองว่าราคาแสดงลักษณะคล้าย H&S มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้ มองหาจังหวะในการ Buy โดยวาง SL ที่ Low ก่อนหน้า (ส่วนหัว) *สำหรับคนเทรดภาพใหญ่
สำหรับภาพระยะสั้นยังคงมองเป็น Sideway เทรดตามกรอบ โดยวาง SL ใต้กรอบแนวรับ

***ทั้งนี้การเข้า Order อย่างลืมคำนึงถึง RR ที่เหมาะสม รวมไปถึงความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ อย่า Overtrade