FX:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำนวนเข้าชม 51
0
แท่งเทียนอาจจะกลับตัว​TF​4H
เข้าตามราคาpivot หรือbuystop

ถ้าหลุดเข้าโซนส้มอาจจะดีดขึ้นที่เส้นเป็นแนวสุดท้าย
หลุดกรอบจะลงของTF M

เดาล้วนๆ

------------
follow at your own risk
ความคิดเห็น: แผนรอง