OANDA:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
C อ่อนเเอ เตรียมอัด BUY รัว.....ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ RSI hiddenbullish จำได้มั้ยว่าเหมือนอะไร..............................
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ