Suparnut

GBPAUD บันทึกการวิเคราะห์-1

Suparnut Updated   
SAXO:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
หลังจากที่sideway หลุดกรอบchanel แล้ว ปัจจุบันคาดว่าอยู่ช่วงปรับฐานเพื่อขึ้นไปรีเทสเทรนไลน์อีกครั้ง ในtf h4 อยู่ในcorrection คาดว่าอาจย่อเพื่อขึ้นต่อในระยะสั้น ไปถึงwave (c) แล้วใช้เวลาปรับเพื่อขึ้นต่อในระยะกลาง ซึ่งอยู่ใน wave ฺB ในดีกรีที่ใหญ่กว่า
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ปัจจุบันคาดว่าขา B จบแล้ว อาจทำขาCเพื่อขึ้นต่อเป็น motive เวฟ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง