puch

รอโมเมนตัมหมดเพื่อลงต่อ

ลดลง
FOREXCOM:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เทรนด์ระยะยาวเป็นเทรนด์ลงชัดเจน แต่ มีการเด้งปิดแท่งแดงเมื่อต้นเดือน ให้รอชอร์ตตามสัญญาณในกราฟเดย์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ