Mojave1712

GALA น่าจะไปไหวนะครับ

เพิ่มขึ้น
Mojave1712 ที่อัปเดต:   
BINANCE:GALAUSDT   GALA / TetherUS
ส่วนตัวคิดว่าน่าจบ corrective wave ที่เป็น Combination wxy กำลังทำ 1 ย่อ 2 (0.942 FIBO) แต่ถ้าหลุด w.1 ก็แสดงว่ายังปรับไม่จบไอ w. 1 เด้งขึ้นมาอาจจะมองว่าเป็น X อีกตัวเพื่อทำ z และถึงเป็นอันจบ corrective wave
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ