Thatchai789

FN

เพิ่มขึ้น
SET:FN   FN FACTORY OUTLET PCL
ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่ แต่มองว่ามีโอกาสวิ่งขึ้นไปเบรคกรอบแล้วเป้าน่าจะอยู่แถวๆ 3 บาท แต่ถ้าหลุดกรอบก็ต้องยอม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ