NutaponKo

FN กับนิวนอมอร์

SET:FN   FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
จะเห็นได้ว่ากราฟทิ้งตัวลงมานานตั้งแต่ เข้าตลาด แล้วดิ่งลงมาเรื่อยๆ ประกอบกับที่ต้องปรับตัวกันหลายรอบ คนดอยที่ 8 บาทก็มีเยอะ

วันนี้เห็น fn ขายของใน shoppee ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางระบายสินค้าได้พอสมควร

จากกราฟ หลุดแนวกดแล้ว ออกข้าง กราฟเหมือนจะมีการลากเล่นรอบ ไปตามกรอบ หากปีนค่อยๆ ยกไปเรื่อยๆ

ตัวนี้ต้องไว วอลุ่มบางตา เจ้าโหด
แนวรับรอบนี้ 1.17
คัท 1.04
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ