Real_inwCoin

SET : กลุ่ม FINANCIALS ( ธนาคาร ) MACD > 0 แล้ว=สัญญาณซื้อ

เพิ่มขึ้น
SET:FINCIAL   FINANCIALS
หลังจากแท่งเดียวยาวๆ ตันๆ ในวัน พฤหัสที่ 5/11/2020
ทำให้ภาพรวมของ SET ดูดีขึ้นมาก
และถ้ามาดูแยกตามอุตสาหกรรม เราก็จะเห็นได้ว่า กลุ่มธนาคาร ( Financials ) Action Zone ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ( MACD > 0 )
ด้วยเหตุนี้ ทำให้หุ้นกลุ่ม Bank เป็นที่น่าสนใจที่จะทยอยซื้อ โดยให้ SL อยู่ใต้ low และถือกันยันลูกบวช
เพราะถ้าไปดูจริงๆ มันก็ลงมาหนักมากทุกตัว ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะลงอะไรกันได้ขนาดนี้ 555

ผมคงดูรายตัวให้ไม่ได้นะครับ เพราะไม่มีใบ ก็ดูภาพกว้างๆ ไปล่ะกันเนอะ

- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ