AceKeta

Fancy ผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

SET:FANCY   FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
การหาจุดต่ำสุด ด้วย gann fan ตามอัตราส่วน ที่พบมากจะเป็นเส้น 1/8 หรือ มุม 0.125

ในบางกราฟ หุ้นที่ไม่มีใครสนใจ ไม่มีแม้แต่ข่าวดีสักข่าว จะลงมาที่ 0.0625 (1/16) และ 0.03125 (1/32)

Fancy พบว่า ลงมาที่สัดส่วนมุม 0.0625 (1/16) และกำลังรีบาวน์

เป็นที่น่าติดตามว่า การลงนี้ จะเป็น discount สั้นๆ (พร้อมกับมีข่าวตามแล้ว) แล้วกลับไปยืนเหนือ 0.125 (1:8) คือที่ราคา 1 บาท ได้หรือไม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ