Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มคู่เงิน EXV/BTC

เพิ่มขึ้น
BINANCE:EVXBTC   None
วิเคราะห์คู่เงิน EXV/ BTC

ราคา EVX/BTC ในภาพรวมใหญ่ยังอยู่ในเทรนขาลง

ปัจจุบันกำลังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม เพื่อเลือกทาง เราสามารถ

หาจังหวะเพื่อเล่นสั้นได้ ในช่วงของราคา 0.00006969 -0.00006113

สำหรับการเล่นสั้นควรมี SL อยู่ที่ Low ต่ำสุดเพื่อป้องกันความผิดพลาด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ