FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EU น่าจะใกล้จบ Flat ของ w.2

เตรียมตัวหาจังหวะเขา Long ครับ

ปล.แลกเปลี่ยนความเห็นกันครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ