PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท EURUSD ลงคลื่น5 ตามคาด

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
คลื่นซีน่าจะเป็นการลง 1 2 3 4 5 ตามที่คาดการณ์และวิเคราะห์ไว้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตอนนี้น่าจะจบคลื่น 4 กำลังลงคลื่น 5
TP1. 1.11298 TP2. 1.10701 ตอนนี้ทะลุ TP1. เรียบร้อย


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ