FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EUR ขอปรับแก้การนับจากครั้งก่อน เป็น Scenario รองลงมา

ซึ่งคาดว่าได้จบ w.4 ของ W.C ใหญ่ และกำลังทำ w.5 และใกล้จบแล้ว
W.C ชุดนี้ น่าจะเป็น Ending Diagonal ซึ่งตามหลัก E-Wave w.3 ต้องไม่สั้นที่สุด
ซึ่ง w.1 ได้ทำยาวกว่า w.3 ไปแล้ว ถ้า w.3 ไม่สั้นที่สุดตามกฏ
w.5 ต้องไม่ยาวกว่า w.3 นั้นคือไม่ต่ำกว่า 1.095 นั้นเอง

น่าจะเริ่มนับ wave ย่อยใน w.5 เพื่อหาจังหวะเข้า Long แล้วละครับ
แต่เนื่องจาก นี่จะเป็นการเข้าแบบสวน Trend การวาง SL จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ
ซึ่งเราสามารถวาง SL ได้หลายราคา แต่ที่ 1.095 น่าจะเป็นราคาสุดท้าย ก่อนเสียทรง

ปล.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ