rakcom

( คลาดการ และ เดาก่อนตลาด เปิด) ทิศทาง EURUSD ของสัปดาห์ ในช่

เพิ่มขึ้น
rakcom Updated   
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
FOREXCOM:EURUSD

- ( คลาดการ และ เดาก่อนตลาด เปิด) ทิศทาง EURUSD
ของสัปดาห์ ในช่วง วันที่ 27 - 31 ส.ค 2018

หมายเหตุ...!! ราคา เข้าออเดอร์ ให้ดูจากราคาจบแท่ง
หรือขึ้นแท่งใหม่

ความหมาย เส้นสี
- น้ำเงิน เป็น เทรนไลน์
- เขียว แทนเป็น แนวต้าน
- แดง แทนเป็น แนวรับ

ราคาในช่วง สัปดาห์ ของวันที่ 27 - 31 ส.ค 2018
ทิศทาง Buy
ราคาหน้าจะไปอยู่ประมาณ TP1 ฺBuy= 1.17000 TPทาม H4 - H5 เนื่องจากราคาวิ่งทะลุผ่าน MA200 ไปแล้ว

- ราคา วิ่งขึ้นไปแล้วหน้าจะมีการลงมาสร้างแนวรับใหม่ที่ประมาณราคา 1.16270 - 1.16020 เพื่อให้ราคาได้สะสมไว้ให้ ทาม D1

SL= ตามความเสี่ยงที่รับได้ ของพอต
( แต่ไม่หน้าเกิน 10%-20% )

หลังตลาดเปิดค่อยมาดู อีกที

- การเข้า Order ฺ Buy - Sell โปรดใช้ความระมัดระวัง
เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ คลาดการทางเทคนิคเท่านั้น
โปรดใช้การพิจารณาอย่างรอบครอบ
ก่อนการเข้า Order ฺ Buy - Sell
ความคิดเห็น: EURUSD ราคาถ้าผ่านแนวรับ ที่ทาม เฟม H4 - H5 ไป ก็ประมาณว่า ลงไปทำ การสะสมราคาก่อนที่ 1.163590 เพื่อใว้ให้เป็นแนว หลักส่ง ราคาให้ ทามเฟม D1 ขึ้นไปได้ต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ