FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 53
2
tf day + h4 sideway
ทำรูปแบบ h &s ซ้อนกัน รอราคาเด้งมาที่ supply zone แล้ว sell น่าจะเสี่ยงน้อยกว่า buy