FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
SELL NOW
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
กราฟจะดีดขึ้นไม่มาก หลังจาก 19 : 30 กราฟจะลง เตรียมพร้อม Sell ด้วยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ