Purich

$EURUSD สกุลเงินยูโรในตอนนี้มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

ลดลง
OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
$EURUSD สกุลเงินยูโรในตอนนี้มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและคอยดูทิศทางของประเทศอิตาลีที่ยังดูรอการประชุมที่สำคัญของรัฐมนตรีในวันนี้จึงอาจจะทำให้สกุลเงินยูโรมีความผันผวนต้องรอดูว่าการแถลงการณ์ของรัฐมนตรีของประเทศอิตาลี จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดยังไม่มีการเจรจากันหรือ ยังหาข้อยุติไม่ได้อาจจะทำให้สกุลเงินยูโรมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องทำให้คู่สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์มีการร่วงลงจึงควรติดตามว่าถ้าร่วงลงอย่างต่อเนื่องอาจจะไปถึง 0.86% หรือ 1.11642 แต่ถ้าเกิดมีการกลับตัวสูงขึ้นอาจจะทำให้ไปถึง 0.83% หรือ 1.13544
ปัจจัยเสี่ยงของสกุลเงินยูโรในตอนนี้ยังอยู่ในมุมของประเทศอิตาลีที่คาดว่าอาจจะมีทิศทางที่เจรจากันยากลำบากมากซึ่งทำให้สกุลเงินยูโรอาจจะมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว