FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ราคามีการพักตัวหลังจากที่ขึ้นมาทำ High มองว่าราคาเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ โดย Major level อยู่ที่ 1.17140
กลยุทธ์ รอการพักตัวของราคา หากมีการเป็นเทรนขาขึ้นจึงทำการออกออเดอร์ Buy โดยอาจพิจารณาการเกิด Wick rejections

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ