FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
มองว่าเป็นการลงมาทำฐานเดย์ โซนพิจารณาเข้าซื้อ buy 1.13290
SL 1.12010
TP แรก 1.14968
TP2 1.17320

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ