FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
มุมมองส่วนตัวน่าจะกำลังปรับ correction ของ 2/x ในรูปแบบ triangle ซึ่งตอนนี้น่าจะกำลังอยู่ในขาeที่ใกล้จบแล้วเพื่อลงทำ3/y
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ