Noppagon

buy เพิ่ม อีก1 lot เพราะวัด rr แล้ว คุ้ม

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
buy เพิ่ม อีก1 lot เพราะวัด rr แล้ว คุ้ม
*เกิด ในtf1h เป็นรูปแบบ กระทิง ชัดเจน
ความคิดเห็น: รอเจอ สัญญาณ หมี แล้วปิด order +เปิด sell สวน ทันที เพราะ tf1d stoch rsi เป็นขาขึ้น
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ