OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD : TFD1 โครงสร้างยังคงเป็น Sidew
ช่วงราคาแนวต้าน : 1.14260 - 1.4959
ช่วงราคาแนวรับ : 1.07268 - 1.06335

EURUSD : TFH4 ในส่วนของ โครงสร้างย่อยใน TFH4 เป็น UpTrend
ช่วงราคาแนวต้าน : 1.14260 - 1.4959
ช่วงราคาแนวรับ : 1.10986 - 1.09805 (Follow ฝั่ง buy เมื่อราคาไปถึงแนวรับ และเกิดสัญญาณการกลับตัว หากราคาเบรคแนวรับไปได้ ให้รอ Follow ฝั่ง sell เมื่อราคายกตัว และเกิดสัญญาณการกลับตัว)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ