anurak

แนวโน้มใน TF เล็กๆ

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในกราฟเดย์ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ ณ เวลา กราก็ยังอยู่ในแนวทิศอยู่ แต่มันก็ยังดูใหญ่ไปสำหรับเดย์เทรด
ซึ่งผมก็ยังใช้เล่นบ้างในระยะกลาง ส่วนแนวโน้มก็ให้ภาพอธิบายแทนแล้วกันนะครับ
ปล.ไม่ใช่ส่งซิกแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการวิเคราห์แนวทางการเทรดของผู้เทรดเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ