FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
FX:EURUSD

ใช้หลักการเดิมคือ สังเกตุ RSI Divergent เกินกว่าเส้น RSI 70 ใช้ Fibo บอกตำแหน่ง SL แล้วทำกำไรตามลำดับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ