FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
4H
TP fibo/support/LH
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ถึงfibo ประจำวัน
หาโอกาสsell ต่อ
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น: มีแผนไม่ทำตามแผน จะมีแผนไปทำไม
ไม้นี้คัท ความเสียหายกำไรหมดเกลี้ยง
ความคิดเห็น: ราคาขึ้นจนสุด ไม่คัททนลาก พอราคาดีดลงมา ทำท่าจะขึ้น กลับรีบคัท แล้วสุดท้ายราคากลับมาที่เดิม
ต้องฝึกอีกเยอะ -_-;

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ