investorresource

EUR/USD ยังเป็นขาลง

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินยูโรต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นขาลง โดยมีแนวต้านอยู่ในช่วงประมาณ 1.1830 ดังนั้น หากราคายังเคลื่อนไหวอยู่ใต้แนวต้านดังกล่าวจึงควร short EUR/USD โดยสังเกตสัญญาณ Price action ประกอบการตัดสินใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ