FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ถ้าราคา Retracement ขึ้นมาที่ 78.6%
แล้วเกิดสัญญาณกลับตัว
ก็มีโอกาสเข้า Sell

R: R , 1:2.5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ