VATICAN

EURUSD [27/06/20] รอขาย

ลดลง
OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
การนับนี้จะผิดเมื่อราคาสูงกว่าเส้นสีแดง

โปรดเชื่อใจตนเอง...VATICAN
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ