FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
เปิดบายสั้นๆครับ ไม้ไม่ต้องใหญ่มาก ออกตามเป้า ถ้าไม่ถึงก็ Trailing ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ